EDUCACIÓ EMOCIONAL

La nostra Caixa d’emocions és un joc sensorial, perceptiu, simbòlic i imaginatiu. Consta d’un joc de construcció i manipulació que afavoreix la coordinació oculo-manual i les destreses motrius de la criatura.


Es converteix, alhora, en un element del joc simbòlic per a la creació d’històries i, combinat amb altres materials, pot acompanyar jocs matemàtics, de llenguatge i d’aprenentatge.

A més, es tracta d’un material no estructurat, el que fa gran la seva quantitat d’utilitats. El ventall de possibilitats de la nostra Caixa d’emocions afavoreix així el pensament creatiu i divergent. També pot ajudar als infants a un reconeixement i nou aprenentatge de diferents emocions, relacionant-les amb les diferents tonalitats cromàtiques presentades.


EMOCIONS

26 Euros

47 Euros

DIVERSITAT I FAMILIA

6 7 8 10 10 Euros

Conjunt d'una familia de 5 membres: 37 Euros

Pack complet 3 famílies de 5 membres: 98 euros

8 9 10 12 12 Euros

Conjunt d'una familia de 5 membres: 46 Euros

Pack complet 3 famílies de 5 membres: 122 euros